Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2020, augusti

Konjunkturindikator för produktionen 2011, juli

2011
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor