Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2011, februari

2011
februari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor