Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2010, november

2010
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor