Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, juli

Konjunkturindikator för produktionen 2010, juli

2010
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor