Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2021, augusti

Konjunkturindikator för produktionen 2010, juni

2010
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor