Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, september

Konjunkturindikator för produktionen 2009, december

2009
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor