Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, november

Konjunkturindikator för produktionen 2009, november

2009
november
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor