Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, augusti

Konjunkturindikator för produktionen 2009, mars

2009
mars
Offentliggöranden