Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1)

  Kommuner Samkommuner
2020 Förändring, % 2020 Förändring, %
Verksamhetens intäkter totalt 6 925 -3,8 16 872 1,9
Verksamhetens kostnader totalt 38 546 1,7 16 196 1,9
Verksamhetsbidrag (+/-) -31 303 3,1 685 3,4
Skatteinkomster 23 825 4,0    
Statsandelar 10 992 27,2    
Finansiella intäkter 700 -7,3 22 -19,7
Finansiella kostnader 219 7,7 112 3,0
Årsbidrag (+/-) 3 995 128,6 595 2,4
Avskrivningar och nedskrivningar 2 339 1,4 673 8,0
Extraordinära poster (+/-) 76 -80,8 5 -22,1
Räkenskapsperiodens resultat (+/-) 1 732 -1 155,5 -73 105,6
Investeringsutgifter totalt 4 233 4,6 1 437 6,3
Lånestock, i slutet av kvartalet 19 112 3,8 5 495 17,5
1) Uppgifterna har kompletterats med affärsverk och de interna posterna har eliminerats. Uppgifterna för år 2020 är bokslutsprognoser. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående årets bokslutsutfall.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.2.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2020, Tabellbilaga 1. Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i Fasta Finland (interna poster eliminerade), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/04/ktan_2020_04_2021-02-10_tau_001_sv.html