Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuntatalous neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 21.8.2020

Manner-Suomen kuntien toimintakulut kasvoivat 0,3 prosenttia tammi-kesäkuussa 2020

Korjattu 21.8.2020 klo 13:15. Korjattu kohta on merkitty punaisella.

Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla 0,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 2,4 prosenttia. Kuntien verotulot olivat 11,7 miljardia euroa ja valtionosuudet 5,1 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut kasvoivat 0,2 prosenttia kun taas toimintatuotot vähenivät 3,4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2020 Muutos, % 2020 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 3 294 -2,4 7 948 -3,4
Toimintakulut yhteensä 19 152 0,3 7 877 0,2
Vuosikate 1 356 27,7 32 -90,2
Lainakanta 19 620 8,9 5 046 19,4
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla 19,2 miljardia euroa. Summa oli 0,3 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Ulkoisia toimintatuottoja oli 3,3 miljardia euroa ja ne vähenivät 2,4 prosenttia. Koronaepidemian vaikutukset näkyivät kuntien käyttötaloudessa ainakin toimintatuottoja vähentävästi. Toimintakuluihin epidemialla on ollut sekä vähentäviä että lisääviä vaikutuksia.

Kunnat saivat kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa verotuloja 11,7 miljardia euroa, mikä oli 1,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden tammi-kesäkuun verotulot. Kuntien saamat valtionosuudet kasvoivat 14,3 prosenttia 5,1 miljardiin euroon. Vuosikate kasvoi 0,3 miljardilla eurolla ja oli 1,4 miljardia euroa. Verotuloja pienensivät osaltaan koronavirusepidemian vaikutusten lieventämiseksi myönnetyt maksujärjestelyt ja maksunlykkäykset. Valtio kompensoi näiden toimien kunnille aiheuttaman verotulojen viivästymisen kasvattamalla kuntien valtionosuuksia vuonna 2020, toukokuusta alkaen. Korvaus vähennetään seuraavan vuoden valtionosuuksista.

Investointimenoja kunnilla oli vuoden 2020 ensimmäisen puolen vuoden aikana 1,7 miljardia euroa. Kasvua edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna oli 13,8 prosenttia. Lainakanta kasvoi edellisen kolmen kuukauden aikana 2,4 prosenttia, ja oli kesäkuun lopussa 19,6 miljardia. Asukasta kohden lainakanta oli 3 570 euroa. 1)

Manner-Suomen kuntayhtymillä oli ulkoisia toimintakuluja vuoden 2020 tammi-kesäkuussa 7,9 miljardia euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 0,2 prosenttia. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 3,4 prosenttia 7,9 miljardiin euroon. Koronaepidemian vaikutus toimintatuottoihin näyttää olleen kuntayhtymillä saman suuntainen kuin kunnillakin.

Kuntayhtymien investointimenot olivat vuoden 2020 alusta kesäkuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla 0,6 miljardia euroa ja ne kasvoivat 13,8 prosenttia vertailuvuoden alkupuoliskosta. Kesäkuun lopussa lainakanta oli 5,0 miljardia euroa. Kasvu saman vuoden maaliskuun lopusta oli 4,7 prosenttia.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on 1.–3. neljänneksellä otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Neljännen neljänneksen tilastojulkistusta varten tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa.

Otostutkimukseen perustuvia 1.–3. neljänneksen kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista. Neljännen neljänneksen tiedonkeruussa kunnilta ja kuntayhtymiltä saadut tilinpäätösarviotiedot julkaistaan yksikkötasolla vuoden 2017 tiedoista alkaen Tilastokeskuksen internetsivuilla kuntien ja kuntayhtymien raportoimat taloustiedot -tietokannassa.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2019.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (227,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 21.08.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2020/02/ktan_2020_02_2020-08-21_tie_001_fi.html