Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2019 Muutos, % 2019 Muutos, %
Tuloslaskelma:        
Toimintatuotot yhteensä 2 659 -1,7 4 543 9,2
Myyntituotot 1 083 -9,4 4 144 8,8
Maksutuotot 369 -1,9 180 14,2
Tuet ja avustukset 137 38,8 62 29,8
Muut toimintatuotot 1 070 3,4 157 5,2
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0   0 -186,5
Valmistus omaan käyttöön 38 2,7 2 7,3
Toimintakulut yhteensä 10 362 4,2 4 167 8,3
Henkilöstökulut 3 173 0,5 1 735 5,4
Asiakaspalvelujen ostot 3 607 9,0 576 9,9
Muiden palvelujen ostot 1 681 4,8 990 14,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 454 -2,5 529 2,0
Avustukset 497 0,5 69 40,9
Muut toimintakulut 950 4,0 268 7,7
= Toimintakate (+/-) -7 664 6,4 378 20,5
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.05.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2019/01/ktan_2019_01_2019-05-24_tau_002_fi.html