Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  3:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2018 Förändring, % 2018 Förändring, %
Resultaträkning:        
Verksamhetens intäkter totalt 8 355 0,5 12 327 5,0
Försäljningsintäkter 3 512 -1,1 11 236 4,6
Avgiftsintäkter 1 121 -8,1 482 4,0
Understöd och bidrag 318 4,6 142 16,5
Övriga verksamhetsintäkter 3 404 5,2 467 12,8
Förändring av produktlager (+/-) 0   -1 -159,7
Tillverkning för eget bruk 174 -23,9 5 17,6
Verksamhetens kostnader totalt 30 421 2,4 11 736 6,4
Personalkostnader 9 849 -1,7 5 203 3,8
Köp av kundtjänster 9 956 5,8 1 468 11,1
Köp av övriga tjänster 4 939 3,4 2 577 7,9
Material, förnödenheter och varor 1 334 0,0 1 528 7,2
Understöd 1 527 1,2 169 13,6
Övriga verksamhetskostnader 2 815 5,2 790 8,2
= Verksamhetsbidrag (+/-) -21 892 3,3 595 -16,6
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 3:e kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 30.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/03/ktan_2018_03_2018-11-30_tau_002_sv.html