Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 24.11.2017

Manner-Suomen kuntien toimintakulut vähenivät 2,5 prosenttia tammi-syyskuussa 2017

Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2017 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 2,5 prosenttia pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Ulkoisissa toimintatuotoissa oli vähennystä 7,1 prosenttia. Kuntien verotulot olivat 17,4 miljardia euroa ja valtionosuudet 6,6 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut kasvoivat 8,7 prosenttia ja toimintatuotot 8,8 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2017 Muutos, % 2017 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 5 172 -7,1 10 810 8,8
Toimintakulut yhteensä 26 527 -2,5 10 100 8,7
Vuosikate 3 312 15,2 658 12,5
Lainakanta 15 188 2,3 3 226 6,3
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Manner-Suomen kuntien toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat vuoden 2017 tammi-syyskuussa yhteensä 26,5 miljardia euroa, joka oli 2,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Ulkoisia toimintatuottoja kunnille kertyi 5,2 miljardia euroa. Vähennystä toimintatuotoissa oli 7,1 prosenttia.

Kunnat saivat vuoden 2017 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 24,1 miljardia euroa verorahoitusta. Verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus kasvoi edellisvuoteen verrattuna 0,5 prosenttia. Asukasta kohden verorahoitus oli Manner-Suomessa 4 399 euroa. 1) Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 3,3 miljardia euroa, joka oli 15,2 prosenttia edellisvuotta suurempi.

Investointeihin kunnat käyttivät vuoden 2017 tammi-syyskuussa yhteensä 2,1 miljardia euroa. Verrattuna vuoden 2016 tammi-syyskuuhun investointimenot kasvoivat 7,4 prosenttia. Lainakanta oli syyskuun lopussa 15,2 miljardia euroa. Vähennystä edellisen neljänneksen lopusta oli 2,7 prosenttia. Kuntien lainakanta asukasta kohden oli 2 774 euroa. 2)

Manner-Suomen kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat tammi-syyskuussa 10,1 miljardia euroa ja ne kasvoivat vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 8,7 prosenttia. Ulkoisia toimintatuottoja kuntayhtymillä oli 10,8 miljardia euroa, joka tarkoitti 8,8 prosentin kasvua edellisvuodesta. Kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate kasvoi 12,5 prosenttia ja oli 0,7 miljardia euroa.

Investointimenoja kuntayhtymillä oli vuoden 2017 alusta syyskuun loppuun ulottuvalla ajanjaksolla 0,6 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna investointimenot kasvoivat 17,9 prosenttia. Kuntayhtymien lainakanta oli syyskuun lopussa 3,2 miljardia euroa. Se oli 0,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 toisen neljänneksen lopussa.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on 1.–3. neljänneksellä otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Neljännen neljänneksen tilastojulkistusta varten tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa. Neljännesvuosittaisia otostutkimukseen perustuvia kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2016.
2) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2016.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 24.11.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/03/ktan_2017_03_2017-11-24_tie_001_fi.html