Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 25.8.2017

Manner-Suomen kuntien toimintakulut vähenivät 3,0 prosenttia tammi-kesäkuussa 2017

Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2017 tammi-kesäkuussa 3,0 prosenttia pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Ulkoiset toimintatuotot vähenivät 7,0 prosenttia. Verotuloja kunnat saivat 11,3 miljardia euroa ja valtionosuuksia 4,4 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut kasvoivat 9,2 prosenttia ja toimintatuotot 7,4 prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2017 Muutos, % 2017 Muutos, %
Toimintatuotot yhteensä 3 506 -7,0 7 193 7,4
Toimintakulut yhteensä 17 820 -3,0 6 677 9,2
Vuosikate 1 877 28,2 482 -11,2
Lainakanta 15 693 5,7 3 199 7,0
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Muutos on laskettu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Manner-Suomen kuntien toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat 17,8 miljardia euroa. Vähennystä edellisvuoden ensimmäisestä puoliskosta niissä oli 3,0 prosenttia. Ulkoiset toimintatuotot pienenivät 7,0 prosenttia 3,5 miljardiin euroon.

Kuntien yhteenlaskettu verorahoitus kasvoi 0,8 prosenttia edellisvuodesta ja oli vuoden 2017 tammi-kesäkuussa 15,8 miljardia euroa. Verorahoitus muodostuu kuntien omista verotuloista, jotka kasvoivat 2,0 prosenttia, ja valtionosuuksista, jotka vähenivät 2,2 prosenttia. Asukasta kohden verorahoitus oli 2 883 euroa. 1) Vuosikate kasvoi 28,2 prosenttia ja oli 1,9 miljardia euroa.

Tammi-kesäkuussa 2017 Manner-Suomen kuntien investointimenot olivat 1,1 miljardia euroa, joka oli 3,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 tammi-kesäkuussa. Lainakanta kesäkuun lopussa oli 15,7 miljardia euroa ja se kasvoi edellisen vuosineljänneksen lopusta 0,3 prosenttia. Kuntien lainakanta asukasta kohden oli 2 867 euroa. 2)

Manner-Suomen kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2017 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 6,7 miljardia euroa ja ulkoiset toimintatuotot 7,2 miljardia euroa. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna toimintakuluissa oli 9,2 prosentin ja toimintatuotoissa 7,4 prosentin kasvu. Vuosikate pieneni 11,2 prosenttia viime vuodesta ja oli 0,5 miljardia euroa.

Investointimenoja kuntayhtymillä oli kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 0,4 miljardia euroa. Vuoden 2016 tammi-kesäkuuhun verrattuna investointimenoissa oli kasvua 20,2 prosenttia. Kuntayhtymien lainakanta toisen vuosineljänneksen lopussa oli 3,2 miljardia euroa, joka oli 2,5 prosenttia enemmän kuin edellisen vuosineljänneksen lopussa.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on 1.–3. neljänneksellä otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain. Neljännen neljänneksen tilastojulkistusta varten tiedot kerätään kaikilta Manner-Suomen kunnilta ja kuntayhtymiltä.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa. Neljännesvuosittaisia otostutkimukseen perustuvia kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2016.
2) Väestötietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2016.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (224,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 25.08.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.11.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/02/ktan_2017_02_2017-08-25_tie_001_fi.html