Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1)

  2. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2017 Muutos, % 2017 Muutos, %
Toimintakate (+/-) -14 196 -1,9 518 -11,4
Verotulot 11 348 2,0    
Valtionosuudet 4 433 -2,2    
Rahoitustuotot 387 4,9 15 29,5
Rahoituskulut 96 -0,8 51 -5,0
Vuosikate (+/-) 1 877 28,2 482 -11,2
Poistot ja arvonalentumiset 969 -1,7 297 6,6
Satunnaiset erät (+/-) 31 -84,4 4 97,3
Tilikauden tulos (+/-) 938 39,1 189 -29,0
Investointimenot yhteensä 1 119 -3,4 396 20,2
Lainakanta, neljänneksen lopussa 15 693 5,7 3 199 7,0
1) Tietoihin on yhdistetty liikelaitokset ja sisäiset erät on eliminoitu. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 2. neljännes 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.08.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 2. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia neljännesvuositietoja (sisäiset erät eliminoitu), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2017/02/ktan_2017_02_2017-08-25_tau_001_fi.html