Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1)

  1:a–4:e kvartalet
Kommuner Samkommuner
2016 Förändring, % 2016 Förändring, %
Resultaträkning:        
Verksamhetens intäkter totalt 12 213 -2,5 13 779 0,8
Försäljningsintäkter 5 278 -2,8 12 710 0,9
Avgiftsintäkter 1 814 2,1 539 11,0
Understöd och bidrag 754 -9,9 177 -8,9
Övriga verksamhetsintäkter 4 368 -2,5 353 -7,6
Förändring av produktlager (+/-) 0 23,1 -1 -65,2
Tillverkning för eget bruk 443 -12,9 6 -26,3
Verksamhetens kostnader totalt 41 352 0,2 12 960 0,3
Personalkostnader 14 460 -1,0 6 260 -0,5
Köp av kundtjänster 11 717 2,7 1 541 9,5
Köp av övriga tjänster 7 045 -1,4 2 688 -2,7
Material, förnödenheter och varor 1 882 -1,5 1 649 2,5
Understöd 2 587 2,8 182 4,3
Övriga verksamhetskostnader 3 661 -1,0 642 -6,1
= Verksamhetsbidrag (+/-) -28 695 1,6 824 10,8
1) Uppgifterna omfattar affärsverk samt interna poster mellan olika uppgifter i kommunen/samkommunen. Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk. Uppgifterna för år 2016 är bokslutsprognoser. Förändringarna har beräknats jämfört med föregående år.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 08.02.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Uppgifter om ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland kvartalsvis (inkl. interna poster), miljoner euro 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/04/ktan_2016_04_2017-02-08_tau_002_sv.html