Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  1.–4. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2016 Muutos, % 2016 Muutos, %
Tuloslaskelma:        
Toimintatuotot yhteensä 12 213 -2,5 13 779 0,8
Myyntituotot 5 278 -2,8 12 710 0,9
Maksutuotot 1 814 2,1 539 11,0
Tuet ja avustukset 754 -9,9 177 -8,9
Muut toimintatuotot 4 368 -2,5 353 -7,6
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0 23,1 -1 -65,2
Valmistus omaan käyttöön 443 -12,9 6 -26,3
Toimintakulut yhteensä 41 352 0,2 12 960 0,3
Henkilöstökulut 14 460 -1,0 6 260 -0,5
Asiakaspalvelujen ostot 11 717 2,7 1 541 9,5
Muiden palvelujen ostot 7 045 -1,4 2 688 -2,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 882 -1,5 1 649 2,5
Avustukset 2 587 2,8 182 4,3
Muut toimintakulut 3 661 -1,0 642 -6,1
= Toimintakate (+/-) -28 695 1,6 824 10,8
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja. Vuoden 2016 tiedot ovat tilinpäätösarvioita. Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 08.02.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 4. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/04/ktan_2016_04_2017-02-08_tau_002_fi.html