Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1)

  1.–3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2016 2016
Tuloslaskelma:    
Toimintatuotot yhteensä 8 782 10 419
Myyntituotot 3 892 9 606
Maksutuotot 1 279 410
Tuet ja avustukset 548 117
Muut toimintatuotot 3 063 287
Valmistevarastojen muutos (+/-) 0 0
Valmistus omaan käyttöön 232 4
Toimintakulut yhteensä 30 612 9 705
Henkilöstökulut 11 015 4 786
Asiakaspalvelujen ostot 8 758 1 133
Muiden palvelujen ostot 4 896 1 989
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 366 1 201
Avustukset 1 928 141
Muut toimintakulut 2 649 455
= Toimintakate (+/-) -21 599 719
1) Tiedot sisältävät liikelaitokset sekä kunnan/kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset erät. Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 25.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 3. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 2. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja (sis. sisäiset erät), miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/03/ktan_2016_03_2016-11-25_tau_002_fi.html