Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kommunekonomi kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 27.5.2016

Kommunernas verksamhetskostnader uppgick till 9,0 miljarder euro under januari–mars 2016

Under januari–mars år 2016 var kommunernas externa verksamhetskostnader 9,0 miljarder euro och verksamhetsintäkterna 2,0 miljarder euro. Kommunernas skattefinansiering var 7,9 miljarder euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 2,9 miljarder euro och verksamhetsintäkterna till 3,3 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Externa kvartalsuppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi, miljoner euro 1)

  Kommuner Samkommuner
Totalt Totalt
Verksamhetens intäkter totalt 1 974 3 284
Verksamhetens kostnader totalt 9 019 2 920
Årsbidrag 908 343
Lånestock 15 116 2 963
1) Verksamhetskostnaderna omfattar utgifter för tillverkning för eget bruk.

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Kommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 9,0 miljarder euro och verksamhetsintäkterna till 2,0 miljarder euro under januari–mars 2016. Kommunernas skattefinansiering, som består av skatteinkomster och statsandelar, var 7,9 miljarder euro. När det gäller skattefinansieringen, utgjorde skatteinkomsterna 71,2 procent, dvs. 5,6 miljarder euro. Statsandelarnas andel blev därmed 28,8 procent, dvs. 2,3 miljarder euro. Kommunernas sammanlagda årsbidrag var 0,9 miljarder euro.

Under januari–mars 2016 använde kommunerna 0,4 miljarder euro för investeringar. Den sammanlagda lånestocken var 15,1 miljarder euro i slutet av första kvartalet. I slutet av kvartalet uppgick lånet till 2 769 euro per invånare. 1)

Samkommunernas externa verksamhetskostnader uppgick till 2,9 miljarder euro och verksamhetsintäkterna till 3,3 miljarder euro under januari–mars 2016. Samkommunernas sammanräknade årsbidrag var 0,3 miljarder euro.

Under årets första kvartal använde samkommunerna 0,1 miljarder euro för investeringar. Samkommunernas sammanräknade lånestock var 3,0 miljarder euro i slutet av första kvartalet.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.

Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar. Kvartalsvisa uppgifter publiceras inte kommunvis eller samkommunvis.

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2015.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 1:a kvartalet 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (195,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 27.05.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 1:a kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/01/ktan_2016_01_2016-05-27_tie_001_sv.html