Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 27.5.2016

Kuntien toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa tammi-maaliskuussa 2016

Vuoden 2016 tammi-maaliskuussa kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 9,0 miljardia euroa ja toimintatuotot 2,0 miljardia euroa. Kuntien verorahoitus oli 7,9 miljardia euroa. Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat 2,9 miljardia euroa ja toimintatuotot 3,3 miljardia euroa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin tietoja Manner-Suomen 80 kunnalta ja 69 kuntayhtymältä.

Kuntien ja kuntayhtymien talouden ulkoisia neljännesvuositietoja, miljoonaa euroa 1)

  Kunnat Kuntayhtymät
Yhteensä Yhteensä
Toimintatuotot yhteensä 1 974 3 284
Toimintakulut yhteensä 9 019 2 920
Vuosikate 908 343
Lainakanta 15 116 2 963
1) Toimintakulut sisältävät omaan käyttöön valmistuksen menoja.

Kuntien ja kuntayhtymien talous

Kuntien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2016 tammi-maaliskuussa 9,0 miljardia euroa ja toimintatuotot 2,0 miljardia euroa. Kuntien verorahoitus, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista, oli 7,9 miljardia euroa. Verorahoituksesta kaikkiaan 71,2 prosenttia eli 5,6 miljardia euroa koostui verotuloista. Valtionosuuksien osuudeksi jäi siten 28,8 prosenttia eli 2,3 miljardia euroa. Kuntien yhteenlasketuksi vuosikatteeksi muodostui 0,9 miljardia euroa.

Kunnat käyttivät investointeihin 0,4 miljardia euroa vuoden 2016 tammi-maaliskuussa. Yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa 15,1 miljardia euroa. Asukasta kohden lainaa oli neljänneksen lopussa 2 769 euroa. 1)

Kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut olivat vuoden 2016 tammi-maaliskuussa 2,9 miljardia euroa ja toimintatuotot 3,3 miljardia euroa. Kuntayhtymien yhteenlasketuksi vuosikatteeksi muodostui 0,3 miljardia euroa.

Kuntayhtymät käyttivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,1 miljardia euroa investointeihin. Kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli 3,0 miljardia euroa vuoden ensimmäisen neljänneksen lopussa.

Tietoa tilastosta

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto on otostutkimus, joka kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä neljännesvuosittain.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston tiedot ovat ennakollisia ja ne tarkentunevat tulevissa julkaisuissa. Neljännesvuosittaisia kunta- ja kuntayhtymäkohtaisia tietoja ei julkaista.

Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa julkistetut tiedot eivät ole suoraan vertailukelpoisia kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilaston tietoihin liikelaitosten erilaisen käsittelytavan vuoksi. Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastossa liikelaitokset yhdistetään peruskuntien ja -kuntayhtymien tietoihin, kun taas vuosina 2013–2015 julkaistussa kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain -tilastossa näin ei tehty.


1) Väestotietona on käytetty Manner-Suomen väkilukua 31.12.2015.

Lähde: Kuntatalous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Atte Virtanen 029 551 3685, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (209,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 27.05.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4112. 1. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktan/2016/01/ktan_2016_01_2016-05-27_tie_001_fi.html