Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.12.2011

Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen

Vuonna 2010 tehtiin itsemurhia 8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhien määrä on ollut pienempi viimeksi vuonna 1967. Vuonna 2010 itsemurhan teki 954 henkilöä, 718 miestä ja 236 naista. Työikäiset tekevät eniten itsemurhia ja näissä ikäluokissa itsemurhat ovat huomattavasti vähentyneet viime vuosina. Miehet tekevät itsemurhan huomattavasti useammin kuin naiset: kaksi kolmasosaa itsemurhan tehneistä on miehiä.

Miesten itsemurhat iän mukaan vuosina 1985–2010

Miesten itsemurhat iän mukaan vuosina 1985–2010

Vuonna 2010 kuoli yhteensä 50 910 henkilöä. Määrä oli kaksi prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna ja suurin 17 vuoteen. Elinajan pidentyminen näkyy kuolleiden ikäjakauman muutoksena: 80 vuotta täyttäneiden kuolleisuus lisääntyi edellisestä vuodesta, tätä nuoremmilla kuolleisuus pysyi suunnilleen ennallaan. Lisääntynyt ikääntyneiden kuolleisuus näkyy kuolemansyissä lähinnä dementian ja verenkiertoelinten sairauksien määrän kasvuna.

Verenkiertoelinten sairauksiin kuoli 40 prosenttia vuonna 2010 kuolleista. Toiseksi eniten, 22 prosenttia, kuolemista aiheutui kasvaimista. Dementia (mukaan lukien Alzheimerin tauti) aiheutti 12 prosenttia vuoden 2010 kuolemista.

Vuonna 2010 alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi 1 962 henkilöä eli muutama prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Alkoholiperäisiin syihin menehtyneistä 77 prosenttia oli alle 65-vuotiaita. Kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin seuraa melko säännöllisesti alkoholin kokonaiskulutuksen muutoksia; alkoholin kulutus väheni edellisestä vuodesta kaksi prosenttia.

Suomalaisten yleisimmät kuolemansyyt 2009 ja 2010

  2009 2010
  Yhteensä Miehet Naiset Yhteensä Miehet Naiset
Verenkiertoelinten sairaudet 20 235 9 744 10 491 20 475 9 900 10 575
Kasvaimet 11 310 5 953 5 357 11 879 6 239 5 640
Dementia, Alzheimerin tauti 5 489 1 661 3 828 6 057 1 890 4 167
Tapaturmat 2 433 1 597 836 2 466 1 575 891
Hengityselinten sairaudet 2 210 1 333 877 1 988 1 221 767
Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys 2 065 1 651 414 1 962 1 536 426
Itsemurhat 1 034 761 273 954 718 236
Muut kuolemansyyt 5 128 2 452 2 676 5 129 2 468 2 661
Kuolleita yhteensä 49 904 25 152 24 752 50 910 25 547 25 363

Nykymuotoisia kuolemansyytilastoja on laadittu Suomessa 75 vuotta. Merkkivuoden kunniaksi Tilastokeskuksessa on koottu aikasarjoja suomalaisten kuolemansyistä vuodesta 1936 alkaen. Tuona aikana elinajanodote on pidentynyt huomattavasti: 1930-luvulla suomalaisen miehen elinajanodote oli noin 53 vuotta ja naisen 59 vuotta. Vuonna 2010 syntyneen pojan elinajanodote on 76,7 vuotta ja tytön 83,2 vuotta. Kuolleisuudessa tämä näkyy esimerkiksi siten, että vuoden 1936 kuolleista 11 prosenttia oli 85 vuotta täyttäneitä, vuonna 2010 jo noin puolet. Suomalaisten kuolemansyyt ovat muuttuneet samalla tavoin kuin muissakin teollisuusmaissa – elintason parantuessa ja lääketieteen kehittyessä tartuntataudit ovat vähentyneet, mutta samalla verenkiertoelinten taudit sekä kasvaimet ovat lisänneet osuuttaan kaikista kuolemansyistä.


Lähde: Kuolemansyytilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja-Liisa Helminen (09) 1734 3273, Helena Korpi (09) 1734 3605, Irmeli Penttilä (09) 1734 3253, kuolemansyyt@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (498,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5051. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2010/ksyyt_2010_2011-12-16_tie_001_fi.html