Finlands officiella statistik

Reparationsbyggande

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Bostadsägarna och bostadsaktiebolagen utförde reparationer för 6,4 miljarder euro år 2020
2.7.2021
Enligt Statistikcentralen utförde bostadsägarna och bostadsaktiebolagen reparationer av sina bostäder och bostadsbyggnader för 6,4 miljarder euro år 2020. Det belopp som användes för reparationerna ökade med 6,2 procent från nivån år 2019. Ökningen gäller särskilt reparationer av radhus samt egnahems- och parhus. Egnahemshus och parhus reparerades för 3,2 miljarder euro. Flervåningshus reparerades för 2,4 miljarder euro och radhuslägenheter för 810 miljoner euro.

Beskrivning: Statistiken över reparationsbyggande beskriver reparationsverksamheten vid husbyggande på årsnivå. Ur bostadssamfundens och de större byggföretagens bokslutsuppgifter fås värdeuppgifter för repara-tionsbyggande. Reparationsbyggandet av bostadssamfund indelas i två delar: i reparationsbyggande av bostadsaktiebolag och i reparationsbyggande av aravahyreshus. Byggföretagens reparationsbyggande beskriver reparationsbyggnadsverksamheten i byggföretag med minst 10 anställda. Av statistiken framgår också objekten för reparationsbyggandet.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: aravahyreshus, bostadsaktiebolag, företag, grundläggande renovering, omsättning, reparationsbyggande, reparationskostnader.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats
7.11.2014
Statistikföringen av reparationsbyggande av byggnader och bostäder har reviderats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Reparationsbyggande [e-publikation].
ISSN=1799-2966. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kora/index_sv.html