Tilläggsuppgifter

Namn: Mira Kuussaari
Telefon: 029 551 3538

Namn: Tommi Veistämö
Telefon: 029 551 3546

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/yht_sv.html