Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.1.2022

Konkurssien määrä lisääntyi vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna 16 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–joulukuussa 2021 pantiin vireille 2 473 konkurssia, mikä on 338 konkurssia (15,8 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 11 491, mikä on 615 henkilötyövuotta (5,7 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna konkurssien määrä väheni 5,7 prosenttia.

Vireille pannut konkurssit tammi-joulukuussa 2019–2021

Vireille pannut konkurssit tammi-joulukuussa 2019–2021
Vireille pantujen konkurssien määrä lisääntyi tammi-joulukuussa kaikilla päätoimialoilla. Konkurssit lisääntyivät lukumäärällisesti eniten rakentamisen päätoimialalla. Toimialalla pantiin vireille 552 konkurssia, mikä on 135 konkurssia (32,4 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti konkurssien määrä lisääntyi eniten maa-, metsä —ja kalatalouden toimialalla (54,8 prosenttia).

Vuoteen 2019 verrattuna konkurssit lisääntyivät maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla (29,7 prosenttia) ja rakentamisen päätoimialalla (6,2 prosenttia). Muilla toimialoilla konkurssien määrä laski vuodesta 2019, suhteellisesti eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (17,9 prosenttia).

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilaissa on ollut viime aikoina muutoksia. Konkurssiin hakemista rajoitettiin lakimuutoksella 1.5.2020–31.1.2021 välisenä aikana. Sen jälkeen syyskuun 2021 loppuun oli voimassa lakimuutos, joka esti velkojia hakemasta yritystä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Konkurssitilastosta ei voida suoraan arvioida lakimuutosten vaikutusta konkurssien lukumääriin.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä (henkilötyövuosina) toimialan (TOL 2008) mukaan tammi-joulukuussa 2021 ja 2020

Toimiala Konkurssit tammi-joulukuussa 2021 Konkurssit tammi-joulukuussa 2020 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2021 Henkilökunnan määrä tammi-joulukuussa 2020
Maa-, metsä- ja kalatalous 96 62 311 128
Teollisuus ja kaivostoiminta 222 195 1 648 1 171
Rakentaminen 552 417 3 042 2 324
Kauppa 416 390 1 092 1 240
Kuljetus ja varastointi 193 139 1 322 909
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 224 217 1 023 1 217
Muut palvelut 758 700 3 041 3 872
Toimiala tuntematon 12 15 12 15
YHTEENSÄ 2 473 2 135 11 491 10 876

Lähde: Konkurssit 2021, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mira Kuussaari 029 551 3538, Tommi Veistämö 029 551 3546, rakenne.tilastot@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (229,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.01.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. joulukuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2021/12/konk_2021_12_2022-01-17_tie_001_fi.html