Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 19.2.2014

Konkurssien määrä kasvoi 6,6 prosenttia tammikuussa 2014

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 2014 pantiin vireille 307 konkurssia, mikä on 19 konkurssia (6,6 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 1 881, mikä on yhtä paljon kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2005–2014

Vireille pannut konkurssit tammikuussa 2005–2014

Vireille pantujen konkurssien määrä kasvoi tammikuussa teollisuuden ja kaivostoiminnan, kaupan, sekä kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit lisääntyivät kaupan päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 66 konkurssia, mikä on 15 konkurssia (29,4 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Teollisuus ja kaivostoiminnan päätoimialalla pantiin vireille 44 konkurssia tammikuussa 2014, mikä on 14 konkurssia (46,7 prosenttia) enemmän kuin edellisvuoden tammikuussa. Kuljetuksen ja varastoinnin päätoimialalla puolestaan pantiin vireille 28 konkurssia, mikä on 10 konkurssia (55,6 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni rakentamisen, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palveluiden päätoimialalla. Alalla pantiin tammikuussa vireille 75 konkurssia, mikä on 18 konkurssia (19,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssiin haetut yritykset ja niiden henkilökunnan määrä toimialan (TOL 2008) mukaan tammikuussa 2014 ja 2013

Toimiala Konkurssit tammikuussa 2014 Konkurssit tammikuussa 2013 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2014 Henkilökunnan määrä tammikuussa 2013
Maa-, metsä- ja kalatalous 6 8 10 47
Teollisuus ja kaivostoiminta 44 30 954 585
Rakentaminen 66 67 259 485
Kauppa 66 51 208 190
Kuljetus ja varastointi 28 18 147 84
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 17 19 64 113
Muut palvelut 75 93 234 367
Toimiala tuntematon 5 2 5 2
YHTEENSÄ 307 288 1 881 1 873

Lähde: Konkurssit 2014, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (238,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. tammikuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/konk/2014/01/konk_2014_01_2014-02-19_tie_001_fi.html