Finlands officiella statistik

De Totala pensionsutgifterna i Finland

Producent:
Pensionsskyddscentralen
Uppgifter: De Totala pensionsutgifterna i Finland
www.etk.fi
Statistikkalendarier
www.etk.fi
Beskrivning: Statitsiken ger en helhetsbild av penningbeloppen av de pensioner som betalas i Finland under året.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: socialförsäkring, pensioner, arbetspensioner, folkpensioner, pensionsutgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): De Totala pensionsutgifterna i Finland [e-publikation].
Helsinki: Pensionsskyddscentralen [hänvisat: 18.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kokem/index_sv.html