Basåret för Omsättning inom handeln byts ut

Inom omsättningsindexen övergår man till att använda basåret 2010=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2013. Uppgifterna publiceras för första gången med det nya basåret 14.3.2013.

I samband med bytet av basår har indexen omräknats från början av år 2010. I detta sammanhang kan materialet ha reviderats och bl.a. de senaste förändringarna i klassificeringsuppgifterna har beaktats. Effekterna är kvalitativa och märks som en precisering av uppgifterna för en del av de näringsgrenar som publiceras. Ändringarna är dock inte betydande och de påverkar inte tolkningen av tidsserierna eller konjunkturbilden. Publicerade databastabeller med det gamla basåret (2005=100) kommer inte längre att uppdateras.

Samtidigt har volymindexets viktstruktur uppdaterats till att motsvara år 2010 och indexen har omräknats fr.o.m. uppgifterna för år 2010.

Följande ändringar i anknytning till vilka näringsgrenar som publiceras görs i samband med bytet av basår:

  • Publiceringen av näringsgrenen Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker (TOL 4725) upphör.
  • Publiceringen av näringsgrenarna Specialiserad butikshandel med datorer och programvara (TOL 4741), Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning (TOL 4742) samt Specialiserad butikshandel med hushållsmaskiner och ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning (TOL 47430, 4754) som separata serier upphör.

    Dessa har slagits samman i en ny näringsgrensgrupp som börjar publiceras, Detaljhandel med hemelektronik (TOL 474, 4754, 47782). Även Specialiserad butikshandel med fotoartiklar (TOL 47782) som tidigare ingått i Övrig detaljhandel har överförts till denna grupp.
  • Övrig detaljhandel innehåller i fortsättningen följande näringsgrenar: 47595, 47630, 47650, 47764, 47781, 47784-5, 47789, 4779, 478, 47990.


Senast uppdaterad 4.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/klv_2013-03-04_uut_001_sv.html