Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, april 2021, (TOL 2008) 1)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 2) Kumulativ årsförändring, %
04/2021 04/2021 01-04/2021
47 Detaljhandel Omsättning 114,1 8,7 5,3
Försäljningsvolym 114,1 7,9 5,1
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 119,4 2,3 4,4
Försäljningsvolym 109,9 -0,3 2,5
1) Siffrorna exkl. säsongrensning och arbetsdagskorrigering.
2) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 26.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2021, Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, april 2021, (TOL 2008) 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2021/04/klv_2021_04_2021-05-26_tau_002_sv.html