Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
01-03/2020 04-06/2020 07-09/2020 10-12/2020 01-12/2020 12/2020
G Hela handeln Omsättning 0,7 -4,7 0,4 -0,3 -1,0 -1,9
Försäljningsvolym 0,9 -2,0 2,2 1,2 0,6 -0,5
45 Bilhandel Omsättning 2,5 -13,8 2,5 -0,3 -2,4 0,2
Försäljningsvolym 1,7 -14,8 1,1 -1,4 -3,5 -0,9
46 Partihandel Omsättning -0,6 -7,4 -2,6 -3,1 -3,5 -4,9
Försäljningsvolym 0,4 -2,5 1,1 -0,3 -0,3 -2,3
47 Detaljhandel Omsättning 2,7 3,9 4,2 4,4 3,8 2,0
Försäljningsvolym 2,1 4,3 4,2 5,0 4,0 2,8
Dagligvaruhandel (4711, 472) 2) Omsättning 5,5 9,0 6,1 7,5 7,1 5,3
Försäljningsvolym 3,3 7,2 4,2 6,2 5,3 4,5
Varuhushandel (4719) 3) Omsättning -2,6 5,7 4,7 3,9 3,2 2,2
Försäljningsvolym -3,7 4,7 3,5 3,4 2,2 2,4
Specialhandel (474-477) 4) Omsättning 2,8 -1,6 1,9 1,4 1,1 -1,1
Försäljningsvolym 4,1 0,4 3,4 3,3 2,8 1,1
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.
2) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 52,7 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
3) Varuhushandelns (4719) andel av detaljhandelns omsättning var 6,5 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.
4) Specialhandelns (474-477) andel av detaljhandelns omsättning var 35,9 procent år 2019 enligt struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Mauri Niiniaho 029 551 3409, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.02.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2020, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym i näringsgrenar inom handel, % (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/12/klv_2020_12_2021-02-15_tau_001_sv.html