Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, september

Omsättning inom handeln 2020, juli

2020
juli
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik