Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, juli

Omsättning inom handeln 2020, juni

2020
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik