Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2020

Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen minskade i april med 0,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom detaljhandeln med 0,4 procent i april jämfört med april 2019. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade inom detaljhandeln med 0,5 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen i april med 6,0 procent och försäljningsvolymen för sin del med 4,6 procent från motsvarande period året innan. Utvecklingen i båda näringsgrenarna påverkades av undantagstillståndet som coronaviruset orsakat.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, april 2020, % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning och försäljningsvolym inom detaljhandeln, april 2020, % (TOL 2008)

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/04/klv_2020_04_2020-05-27_tie_001_sv.html