Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, april 2020, (TOL 2008) 1)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 2) Kumulativ årsförändring, %
04/2020 04/2020 01-04/2020
47 Detaljhandel Omsättning 105,2 -0,5 2,1
Försäljningsvolym 105,5 -0,5 1,9
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 115,9 6,0 5,6
Försäljningsvolym 109,5 4,8 3,6
1) Siffrorna exkl. säsongrensning och arbetsdagskorrigering.
2) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Reetta-Maria Salokannel 029 551 3657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2020, Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, april 2020, (TOL 2008) 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2020/04/klv_2020_04_2020-05-27_tau_002_sv.html