Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, september 2019, (TOL 2008) 1)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 2) Kumulativ årsförändring, % 2)
09/2019 09/2019 01-09/2019
47 Detaljhandel Omsättning 105,2 4,0 2,7
Försäljningsvolym 105,2 3,2 2,6
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 102,8 2,6 2,1
Försäljningsvolym 98,1 1,2 0,2
1) Siffrorna exkl. säsongrensning och arbetsdagskorrigering.
2) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kiema 029 551 3509, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2019, Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, september 2019, (TOL 2008) 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/09/klv_2019_09_2019-10-24_tau_002_sv.html