Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2019

Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen var i januari på samma nivå som året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln var den arbetsdagskorrigerade omsättningen för detaljhandeln i januari på samma nivå som i januari 2018. Försäljningsvolymen inom detaljhandeln, där prisernas inverkan har eliminerats, minskade däremot under samma period med 1,3 procent. Inom dagligvaruhandeln sjönk den arbetsdagskorrigerade omsättningen i januari med 0,3 procent och försäljningsvolymen med 2,7 procent jämfört med januari året innan.

Årsförändring av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, januari 2019, % (TOL 2008)

Årsförändring av den arbetsdagskorrigerade omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, januari 2019, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (201,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.02.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/01/klv_2019_01_2019-02-26_tie_001_sv.html