Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, januari 2019 (TOL 2008) 1)

  Indextal Årsförändring inom den senaste månaden, % 2)
01/2019 01/2019
Detaljhandel (47) Omsättning 94,5 1,1
Försäljningsvolym 95,0 -0,2
Dagligvaruhandel (4711, 472) Omsättning 94,2 1,3
Försäljningsvolym 90,8 -0,9
1) Siffrorna exkl. säsongrensning och arbetsdagskorrigering.
2) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.02.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2019, Tabellbilaga 2. Utvecklingen av den ursprungliga omsättningen och försäljningsvolymen inom detaljhandeln, januari 2019 (TOL 2008) 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2019/01/klv_2019_01_2019-02-26_tau_002_sv.html