Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.12.2018

Försäljningen inom hela handeln ökade i oktober med 3,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 3,8 procent i oktober jämfört med oktober 2017. Bland näringsgrenarna inom handeln ökade försäljningen mest inom partihandeln, med totalt 4,8 procent. Försäljningen inom bilhandeln och detaljhandeln ökade för sin del båda med 3,1 procent från året innan. Bland näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 3,4 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med en procent jämfört med oktober år 2017.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (240,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 12.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/10/klv_2018_10_2018-12-12_tie_002_sv.html