Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.9.2018

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i augusti med 2,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,6 procent i augusti jämfört med augusti 2017. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 1,1 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i augusti med 3,5 procent och försäljningsvolymen med 0,4 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, augusti 2018, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, augusti 2018, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. augusti 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/08/klv_2018_08_2018-09-26_tie_001_sv.html