Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, oktober

Publicerad: 26.7.2018

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i juni med 1,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,2 procent i juni jämfört med juni 2017. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, minskade inom detaljhandeln med 0,3 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i juni med 3,2 procent, medan försäljningsvolymen sjönk med 0,3 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juni 2018, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juni 2018, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.07.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2018/06/klv_2018_06_2018-07-26_tie_001_sv.html