Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2017

Försäljningen ökade i oktober inom handelns alla näringsgrenar

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 8,0 procent i oktober jämfört med oktober 2016. Försäljningen inom partihandeln ökade mest av näringsgrenarna inom handeln, totalt med 11,5 procent. Försäljningen inom bilhandeln ökade i oktober för sin del med 6,9 procent och försäljningen inom detaljhandeln med 2,2 procent. När det gäller näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 1,1 procent och inom varuhushandeln med 1,8 procent jämfört med oktober 2016.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Omsättning inom handeln övergår till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018. Uppgifterna publiceras med det nya basåret för första gången i mars 2018.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (243,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/10/klv_2017_10_2017-12-15_tie_002_sv.html