Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.11.2017

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i oktober med 2,1 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,1 procent i oktober jämfört med oktober 2016. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 2,5 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen i oktober med 1,2 procent och försäljningsvolymen med 1,0 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, oktober 2017, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, oktober 2017, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/10/klv_2017_10_2017-11-24_tie_001_sv.html