Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2019, oktober

Omsättning inom handeln 2017, augusti

2017
augusti
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik