Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.8.2017

Försäljningen inom hela handeln ökade i juni med 4,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 3,5 procent i juni jämfört med juni 2016. När det gäller näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 3,0 procent och inom varuhushandeln med 2,8 procent. Inom partihandeln ökade försäljningen under samma tidpunkt med 5,1 procent och inom bilhandeln med 4,4 procent från året innan. Sammanlagt ökade försäljningen inom hela handeln med 4,5 procent från juni 2016.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar tillsvidare inte uppgifterna om omsättningsindexen

I Statistikcentralens omsättningsindex har man utrett inverkan av ändringarna i Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. På basis av utredningarna har man tillsvidare inte konstaterat att ändringarna med tanke på statistikproduktionen skulle ha en betydande inverkan på företagens momsrapportering. Mera information i Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen .


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.08.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/06/klv_2017_06_2017-08-11_tie_002_sv.html