Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.6.2017

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen ökade i maj med 1,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,4 procent i maj jämfört med maj 2016. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade lika mycket. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen och försäljningsvolymen i maj för sin del med 1,2 procent jämfört med motsvarande period året innan. I maj var priserna på föregående års nivå både inom detaljhandeln och dagligvaruhandeln. Detta innebar att det inte fanns någon skillnad i utvecklingen av omsättningen och försäljningsvolymen vad gäller de båda näringsgrenarna.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, maj 2017, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, maj 2017, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.06.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/05/klv_2017_05_2017-06-27_tie_001_sv.html