Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2017

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i januari med 2,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom hela handeln med 7,7 procent i januari jämfört med januari 2016. Av näringsgrenarna inom handeln ökade försäljningen mest inom bilhandeln och partihandeln. Inom bilhandeln ökade försäljningen med 10,6 procent och inom partihandeln för sin del med 10,2 procent från året innan. Försäljningen inom detaljhandeln ökade i januari med 2,4 procent från föregående år. När det gäller näringsgrenarna inom detaljhandeln ökade försäljningen inom dagligvaruhandeln med 1,9 procent, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 4,9 procent från januari 2016.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen

Statistikcentralens omsättningsindex förbereder sig för ändringarna i Skatteförvaltningens momsskattematerial fr.o.m. uppgifterna för januari 2017. Mera om detta finns under Ändringar i denna statistik . Ändringen inverkar inte på de preliminära uppgifterna för omsättningen inom handeln som publiceras med omkring 45 dagars eftersläpning. De här uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens försäljningsenkät.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2017/01/klv_2017_01_2017-03-15_tie_002_sv.html