Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2017

Snabbestimat för detaljhandeln: Försäljningen minskade i december med 0,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 0,6 procent i december jämfört med december 2015. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, sjönk inom detaljhandeln med 0,7 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade däremot både försäljningen och försäljningsvolymen i december med 0,4 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, december 2016, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, december 2016, % (TOL 2008)

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 27.01.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. december 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2016/12/klv_2016_12_2017-01-27_tie_001_sv.html