Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kaupan liikevaihtokuvaaja 2021, toukokuu

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos, % Tarkentuminen, %-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2017-01-13)
G Koko kauppa 06/2016 0,2 0,3 0,1
07/2016 -4,7 -5,3 -0,6
08/2016 4,2 5,6 1,4
09/2016 2,2 2,5 0,3
10/2016 0,1 0,3 0,2
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 06/2016 11,4 11,1 -0,3
07/2016 1,7 -0,3 -2,0
08/2016 13,6 15,0 1,4
09/2016 10,3 11,1 0,8
10/2016 2,9 4,2 1,3
46 Tukkukauppa 06/2016 -2,6 -1,7 0,9
07/2016 -8,6 -8,4 0,2
08/2016 3,1 4,9 1,8
09/2016 -0,4 0,0 0,4
10/2016 -0,5 -0,2 0,3
47 Vähittäiskauppa 06/2016 0,8 -0,1 -0,9
07/2016 -1,1 -2,4 -1,3
08/2016 2,4 3,3 0,9
09/2016 3,3 3,3 0,0
10/2016 0,0 -0,6 -0,6
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 06/2016 1,8 1,5 -0,3
07/2016 -0,8 -1,7 -0,9
08/2016 -0,9 -0,9 0,0
09/2016 3,0 3,0 0,0
10/2016 -1,6 -2,5 -0,9
Tavaratalokauppa (4719) 06/2016 1,8 0,7 -1,1
07/2016 3,0 2,4 -0,6
08/2016 8,2 8,3 0,1
09/2016 4,2 4,2 0,0
10/2016 -0,7 -0,8 -0,1
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta.

Liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen päätoimialoilla

Toimiala Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
Kauppa yhteensä (G) 2013 -0,2 0,5
2014 -0,1 0,7
2015 0,6 0,7
Autokauppa (45) 2013 -0,5 0,9
2014 -0,5 1,2
2015 0,3 0,9
Tukkukauppa (46) 2013 -0,1 0,7
2014 0,1 0,8
2015 0,9 1,1
Vähittäiskauppa (47) 2013 -0,5 0,8
2014 -0,3 0,7
2015 0,1 0,5
Päivittäistavarakauppa (4711, 472) 2013 0,1 0,5
2014 -0,2 0,6
2015 -0,2 0,4
Tavaratalokauppa (4719) 2013 -0,1 0,4
2014 -0,1 0,5
2015 -0,3 0,4
1) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran välillä tarkentuneista tiedoista tilastovuonna.
2) Keskiarvo ensimmäisen ja seitsemännen julkaisukerran erotusten itseisarvoista.

Lähde: Kaupan liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Milka Suomalainen 029 551 2912, Seija Karttunen 029 551 2741, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 13.01.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0912. marraskuu 2016, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.7.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klv/2016/11/klv_2016_11_2017-01-13_rev_001_fi.html