Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.12.2014

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen minskade med 4,9 procent i november från året innan

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln med 4,9 procent i november jämfört med november 2013. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, sjönk inom detaljhandeln med 5,0 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln minskade försäljningen i november med 4,4 procent och försäljningsvolymen med 5,1 procent från motsvarande period året innan.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, november 2014, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, november 2014, % (TOL 2008)
I november 2014 fanns det 24 försäljningsdagar som inföll under en vardag, dvs. en dag mindre än i november 2013. Med försäljningsdagar som infaller under vardagar avses vardagar i kalendermånaden (måndag-lördag) med undantag av söckenhelger.

Enligt företagsregistret var dagligvaruhandelns andel av detaljhandelns omsättning 47,6 procent år 2012.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 60 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 14.1.2015.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 029 551 2951, Milka Suomalainen 029 551 2912, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2014/11/klv_2014_11_2014-12-22_tie_001_sv.html