Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2020, september

Omsättning inom handeln 2014, juni

2014
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik