Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.5.2013

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 2,0 procent i april från året innan

Enligt snabbestimatet för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,0 procent i april jämfört med april 2012. Försäljningsvolymen, där prisernas inverkan har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 0,4 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln steg försäljningen i april med 0,4 procent, men försäljningsvolymen sjönk med 3,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. År 2011 var dagligvaruhandelns andel av detaljhandelns omsättning 47 procent enligt företagsregistret. År 2013 inföll påsken i mars, medan den i fjol var i april. På grund av detta fanns det i april 25 försäljningsdagar som inföll under vardagar, medan det året innan fanns två dagar färre.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2013, % (TOL 2008)

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2013, % (TOL 2008)

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 12.6.2013.

Snabbestimat uppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 24.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/04/klv_2013_04_2013-05-24_tie_001_sv.html